Nepticulidae
Lepidoptera > Nepticulidae > Stigmella ruficapitella
  
 84    Stigmella ruficapitella (Haworth, 1828)
 


Stigmella ruficapitella leaf mine in upperside of Pedunculate Oak Quercus rubur leaf. Rushmere St. Andrew, Suffolk 5 July 2002.


Stigmella ruficapitella leaf mine in upperside of Pedunculate Oak Quercus rubur leaf. Rushmere St. Andrew, Suffolk 5 July 2002.