Nepticulidae
Lepidoptera > Nepticulidae > Stigmella atricapitella
  
 83    Stigmella atricapitella (Haworth, 1828)
 


Stigmella atricapitella leaf mine in upperside of Pedunculate Oak Quercus rubur leaf. Rushmere St. Andrew 2 July 2002.


Stigmella atricapitella leaf mine in upperside of Pedunculate Oak Quercus rubur leaf. Rushmere St. Andrew 2 July 2002.