Nepticulidae
Lepidoptera > Nepticulidae > Ectoedemia subbimaculella
  
 38    Ectoedemia subbimaculella (Haworth, 1828)
 


Ectoedemia subbimaculella (female), Rushmere St. Andrew, Suffolk, 10 June 2004.


Ectoedemia subbimaculella (male), Rushmere St. Andrew, Suffolk, 6 June 2004.