Coleophoridae
Lepidoptera > Coleophoridae > Goniodoma limoniella
  
 488    Goniodoma limoniella (Stainton, 1844)
 

© Jeff B Higgott 2004
Goniodoma limoniella, Landguard Point, Felixstowe, Suffolk, 15 July 2004.